Fúze, rozdělení a jiné přeměny společností

Fúze, tedy sloučení či splynutí dvou nebo více právnických osob je poměrně složitým a komplexním právně-ekonomickým procesem, sestávajícím se z celé řady dílčích, na sebe navazujících kroků. Celý postup přeměny společnosti je tedy nutné důkladně naplánovat se zřetelem nejen k právním, ale i ekonomickým, účetním a dalším souvislostem. To stejné platí i o rozdělení a jiných přeměnách obchodních společností, jako jsou například změny právní formy, převody jmění na společníka či přeshraniční přemístění sídla společnosti.

Naše kancelář má široké zkušenosti s prováděním všech typů přeměn společností, od tzv. zjednodušených až po přeměny s přeshraničním prvkem.  Rádi Vám i v této oblasti poskytneme komplexní právní servis, zahrnující mj. právní zhodnocení a přípravu celé struktury a harmonogramu přeměny, přípravu projektu přeměny a souvisejících listin, schválení přeměny orgány společností, vydání příslušných osvědčení, a následný zápis přeměny do obchodního rejstříku. V případě přeměn se zahraničním prvkem jsme připraveni spolupracovat se zahraničním notářem i dalšími subjekty.

Adresa kanceláře
NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ
VOŘÍŠEK • PERNICOVÁ • BERNARD
Jezuitská 13
Brno
602 00
Česká republika
Kontakt
JUDr. Michal Voříšek, notář
+420 542 513 367 . vorisek@notarkan.cz
Mgr. Liběna Pernicová, notářka
+420 542 513 363 . pernicova@notarkan.cz
Mgr. Pavel Bernard, notář
+420 542 513 366 . bernard@notarkan.cz
Úřední hodiny
Po 08:00 - 16:00
Út 08:00 - 16:00
St 08:00 - 16:00
Čt 08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
So/Ne Zavřeno