(Před)manželská smlouva

Součástí společného jmění manželů je až na výjimky (např. darování, dědictví) nejen veškerý majetek, ale i veškeré dluhy, které manželé za trvání manželství nabydou.

V některých případech přitom může být pro manžele či snoubence výhodné tento režim modifikovat, tedy rozsah SJM zúžit, rozšířit, či úplně vyloučit. Uzavřením (před)manželské smlouvy lze např. ochránit jednoho manžela před dluhy a následnými exekucemi z podnikání druhého manžela či předejít sporům o majetek v případě rozvodu manželství.

(Před)manželská smlouva vyžaduje formu notářského zápisu. Manželé či snoubenci se mohou dohodnout na zveřejnění této smlouvy v seznamu manželských smluv. V takovém případě se mohou této smlouvy dovolávat i vůči třetím osobám, i pokud s touto smlouvou nebyly seznámeny.

Adresa kanceláře
NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ
VOŘÍŠEK • PERNICOVÁ • BERNARD
Jezuitská 13
Brno
602 00
Česká republika
Kontakt
JUDr. Michal Voříšek, notář
+420 542 513 367 . vorisek@notarkan.cz
Mgr. Liběna Pernicová, notářka
+420 542 513 363 . pernicova@notarkan.cz
Mgr. Pavel Bernard, notář
+420 542 513 366 . bernard@notarkan.cz
Úřední hodiny
Po 08:00 - 16:00
Út 08:00 - 16:00
St 08:00 - 16:00
Čt 08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
So/Ne Zavřeno