Změny ve společnostech

O nejdůležitějších změnách ve společnosti rozhoduje obvykle valná hromada či jediný společník (akcionář).

Některá rozhodnutí valné hromady, resp. jediného společníka (akcionáře) musí být ze zákona osvědčena notářským zápisem, např.:

  • změna společenské smlouvy/stanov,
  • změny počtu členů volených orgánů (např. jednatelů, členů představenstva a dozorčí rady)
  • změna sídla
  • změny výše základního kapitálu,
  • podřízení se zákonu o obchodních korporacích
  • zpravidla též schválení přeměny, zrušení společnosti, apod.

I v případě změn ve společnosti, u kterých se notářský zápis nevyžaduje, jako je například převod podílu nebo volba či odvolání členů statutárních orgánů, může být spolupráce s notářem přínosná. Notář zajistí správnost všech příslušných dokumentů a následně je oprávněn příslušné změny přímo zapsat do obchodního rejstříku.

Jsme schopni Vám zajistit komplexní právní servis včetně přípravy příslušných dokumentů i v souvislosti s akvizicemi a dalšími změnami v majetkové struktuře společnosti, zejména:

  • převod podílu („koupě/prodej“ společnosti)
  • koupě závodu či jednotlivých aktiv společnosti.
Adresa kanceláře
NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ
VOŘÍŠEK • PERNICOVÁ • BERNARD
Jezuitská 13
Brno
602 00
Česká republika
Kontakt
JUDr. Michal Voříšek, notář
+420 542 513 367 . vorisek@notarkan.cz
Mgr. Liběna Pernicová, notářka
+420 542 513 363 . pernicova@notarkan.cz
Mgr. Pavel Bernard, notář
+420 542 513 366 . bernard@notarkan.cz
Úřední hodiny
Po 08:00 - 16:00
Út 08:00 - 16:00
St 08:00 - 16:00
Čt 08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
So/Ne Zavřeno