Odměna notáře

Notář si za notářskou činnost nemůže sjednat smluvní odměnu.

Odměna notáře je totiž pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky. Výše odměny notáře se určí podle jednotlivé sazby pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu úkonu.

Výjimkou z pevných cen za notářské služby mohou být smluvní ceny za související úkony. Notář má taktéž nárok požadovat náhradu hotových výdajů vynaložených v souvislosti s poskytnutou službou.

Pro více informací o ceně konkrétní požadované služby nás, prosím, kontaktujte telefonicky či e-mailem.

Adresa kanceláře
NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ
VOŘÍŠEK • PERNICOVÁ • BERNARD
Jezuitská 13
Brno
602 00
Česká republika
Kontakt
JUDr. Michal Voříšek, notář
+420 542 513 367 . vorisek@notarkan.cz
Mgr. Liběna Pernicová, notářka
+420 542 513 363 . pernicova@notarkan.cz
Mgr. Pavel Bernard, notář
+420 542 513 366 . bernard@notarkan.cz
Úřední hodiny
Po 08:00 - 16:00
Út 08:00 - 16:00
St 08:00 - 16:00
Čt 08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
So/Ne Zavřeno