Ochrana věřitele

Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti

Je-li sepsán notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti, pak v případě nesplnění dluhu může být přímo nařízena exekuce, ani by předtím proběhlo soudní (nalézací) řízení. Jedná se proto o nástroj, který výrazně posiluje postavení věřitele.

Tyto zápisy jsou ze strany soudů posuzovány velmi formalisticky, musí být proto precizně formulovány tak, aby splňovaly všechny požadavky zákona i soudní praxe. Naše kancelář klade při sepisování těchto notářských zápisůdůraz na to, aby bylo vyhověnovšem požadavkům účastníků a přitom byly splněny veškeré náležitosti tak, aby byly skutečně vykonatelné.

Zástavní právo a Rejstřík zástav

Zástavní právo zakládá věřiteli možnost zástavu zpeněžit a uspokojit se z dosaženého výtěžku, pokud mu dlužník zajištěný dluh řádně a včas nesplní.
Sepsání zástavní smlouvy ve formě notářského zápisu je zákonem vyžadováno v těchto případech:

  • je-li zástavou závod nebo jiná věc hromadná
  • je-li zástavou nemovitá věc neevidovaná ve veřejném seznamu
  • bylo-li ujednáno, že zástavní právo k movité věci má vzniknout zápisem do Rejstříku zástav

Zápis zástavního práva do Rejstříku zástav přitom posiluje postavení věřitele - právo tohoto věřitele se totiž uspokojuje přednostně před právy v  Rejstříku zástav nezapsanými.

V naší kanceláři Vám poskytneme kompletní právní servis i v souvislosti se zřízením zástavního práva, a to od vypracování smluvní dokumentace až po zápis zástavního práva do Rejstříku zástav. Navíc je možné zřídit i další druhy zajištění a utvrzení dluhů – notářské úschovy, uznání dluhu, smluvní pokuty, zajišťovací převod práva, přistoupení k dluhu a další.

Adresa kanceláře
NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ
VOŘÍŠEK • PERNICOVÁ • BERNARD
Jezuitská 13
Brno
602 00
Česká republika
Kontakt
JUDr. Michal Voříšek, notář
+420 542 513 367 . vorisek@notarkan.cz
Mgr. Liběna Pernicová, notářka
+420 542 513 363 . pernicova@notarkan.cz
Mgr. Pavel Bernard, notář
+420 542 513 366 . bernard@notarkan.cz
Úřední hodiny
Po 08:00 - 16:00
Út 08:00 - 16:00
St 08:00 - 16:00
Čt 08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
So/Ne Zavřeno